قوانین و مقررات


<p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شرایط عمومی استفاده از خودمونیکار</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وجود شرایط زیر برای فعالیت در سایت یا اپلیکیشن خودمونیکار الزامی است</span>:</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ثبت شماره تلفن همراه فعال که کد تأیید به آن شماره ارسال شود</span>.</span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">عدم مغایرت فعالیت کاربر یا آگهی&zwnj;های او با قوانین، مقررات، آیین&zwnj;نامه&zwnj;ها، بخشنامه&zwnj;ها، مصوبات، دستورالعمل&zwnj;های جاری جمهوری اسلامی ایران، دستورات مقامات قضایی، عرف و نظم عمومی</span>.</span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">عدم مغایرت فعالیت کاربر یا آگهی&zwnj;های او با شرایط و قوانین مندرج در سایت و اپلیکیشن خودمونیکار</span>.</span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هر کاربر خود مسئولیت صحت اطلاعات شخصی و محتوای مندرج در عنوان و متن آگهی&zwnj;اش را بر عهده دارد. خودمونیکار پلتفرمی کاربرمحور است و در حدود امکانات و توانایی&zwnj;های موجود، حق احراز هویت کاربران و نظارت بر محتوای آگهی&zwnj;ها را برای خود محفوظ می&zwnj;داند، اما چنین نظارتی مغایر با مسئولیت نهایی کاربر نیست</span>.</span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تمام محتواهایی که در سایت و اپلیکیشن خودمونیکار درج می&zwnj;شود باید به زبان فارسی باشد.</span></span></span></li> </ul> <p style="margin-left:48px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دسترسی ها</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خودمونیکار هیچ دسترسی خاصی به اطلاعات گوشی شما ندارد. تنها دسترسی های زیر در اختیار اپ قرار خواهد گرفت که مانند تمام نرم افزارهای موبایل جهت تایید هویت گوشی در زمان ثبت نام اخذ می شود </span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">android.permission.READ_PHONE_STATE</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اخذ شماره تلفن جهت تایید شدن هویت حقیقی شما برای اپلیکیشن خودمونیکار</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کاربران با ایجاد حساب کاربری در اپلیکیشن خودمونیکار، صراحتاً با استفادهٔ خودمونیکار از شماره همراه خود برای اهداف زیر موافقت می کنند</span>: </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ارتباط با کاربران</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جلوگیری از کلاهبرداری، مزاحمت و</span> &hellip;</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بهبود تجربهٔ کاربری</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">موارد ممنوعه برای انتشار آگهی در خودمونیکار از این قرار است</span></strong><strong>:</strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که موضوع و محتوا و تصویر آن شامل چیزی&zwnj; باشد که نگهداری و خرید و فروش آن در قلمرو سرزمینی ایران غیرقانونی است</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که موضوع و محتوا و تصویر آن در لیست کالاها و فعالیت&zwnj;های ممنوعه قرار دارد</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار آگهی تکراری</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی&zwnj; که شامل عباراتی غیرمرتبط با موضوع آگهی باشد</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که مضمون آن مستهجن و مبتذل و نامتعارف یا بر خلاف قوانین کشور باشد</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که شامل توهین&zwnj; و نشر اکاذیب و افترا باشد و محتوای آن منجر به نقض حقوق مادی و معنوی شخص ثالث یا تعرض به اموال و دارایی او شود</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که حاوی خبرپراکنی سیاسی و اجتماعی و مذهبی یا عقاید شخصی و دعوت به تظاهرات و کمپین&zwnj;ها باشد</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی در دسته&zwnj;بندی نادرست</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی با عنوان و محتوای نادرست و مبهم و گمراه&zwnj;کننده</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که مخل آرامش جامعه یا مغایر با ارزش&zwnj;های دیوار باشد</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که ناقض حقوق مالکیت فکری خودمونیکار یا اشخاص ثالث باشد</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که موضوع و محتوای آن به تشخیص نهادهای تخصصی موقتاً دارای محدودیت یا ممنوعیت باشد</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">انتشار هرگونه آگهی که منجر به نفرت&zwnj;پراکنی یا بی&zwnj;احترامی به گروه&zwnj;های قومی و مذهبی و جنسیتی شود</span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار هرگونه محتوایی که حقوق زنان، کودکان، سالمندان، مهاجران خارجی یا موارد مشابه را نقض کند.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به&zwnj; روزرسانی</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مانند تمام اپلیکیشن های دیگر، اپلیکیشن خودمونیکار نیز ممکن است دارای اشکالاتی باشد و خودمونیکار برای برطرف کردن این اشکالات بروزرسانی هایی را عرضه می&zwnj;کند. با آنکه ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شما را از آخرین بروزرسانی ها آگاه کنیم، این وظیفه شما خواهد بود که اپلیکیشن موجود در گوشی خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید. در صورت عدم به&zwnj;روزرسانی، مسؤولیت تمامی مشکلات ناشی از عدم بروزرسانی متوجه شما خواهد بود.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black">ضمانت اجرای سوءاستفاده از سایت و اپلیکیشن خودمونیکار</span></span></span></span></strong></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این حق برای خودمونیکار محفوظ است که هرگاه لازم بداند آگهی&zwnj;های مغایر با شرایط و قوانینش را حذف کند</span>.</span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این حق برای خودمونیکار محفوظ است که در راستای افزایش امنیت کاربران و به تشخیص خود، هرگاه لازم بداند، حساب کاربری فردی را که شرایط و قوانین مندرج در این سند را رعایت نمی&zwnj;کند، موقتاً یا به طور دائم، تعلیق یا مسدود کند</span>.</span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کاربران خودمونیکار می&zwnj;توانند از طریق گزارش مشکل آگهی یا ارتباط با پشتیبانی، به خودمونیکار در تشخیص هرگونه مشکل یا محتوای نامناسب کمک کنند. با همراهی کاربران، خودمونیکار در اخذ تصمیمات فنی و قانونی لازم برای کاهش خطرات احتمالی و افزایش کیفیت خدمت&zwnj;رسانی اقدام می&zwnj;کند</span>.</span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سوء استفاده از سایت و اپلیکیشن خودمونیکار به هر روش، استفاده از هر نوع برنامه&zwnj;ٔ مخرب و جاسوسی و ربات&zwnj;، کرال کردن اطلاعات، استفاده از اختلال سرویس&zwnj;ها، هرگونه روش مخرب برای دسترسی به اطلاعات سایت و اپلیکیشن و محتویات آن شامل شماره تماس و تصویر و توضیحات آگهی، از طریق هر سیستم و شبکه ممنوع است. در صورت مشاهدهٔ چنین فعالیت&zwnj;هایی، حق هرگونه پیگیری قانونی برای خودمونیکار محفوظ خواهد بود. همچنین دیوار می&zwnj;تواند به صلاحدید خود دسترسی به سایت و اپلیکیشن دیوار را برای کاربر متخلف محدود یا مسدود کند.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در خسارت&zwnj;های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از ارتباط کاربران با یکدیگر، خودمونیکارهیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت؛ حتی اگر خسارات قابل پیش&zwnj;بینی باشد.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خودمونیکار هیچگونه مسئولیتی در خصوص کامل بودن یا صحت و جامعیت و اصالت اطلاعات منتشر شده توسط کاربران ندارد. مسئولیت صحت اطلاعات با کاربری است که آگهی را منتشر می&zwnj;کند. کاربری که قصد معامله یا هرگونه ارتباط با آگهی&zwnj;گذار را دارد، باید محتوای آگهی را شخصاً راستی&zwnj;آزمایی کرده و صرفاً با مسئولیت خود و کسب اطلاعات لازم عمل کند؛ بنابراین حق رجوع به خودمونیکار بابت این موارد را ندارد.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خودمونیکار در قبال خسارات جانی و مرگ و آسیب روحی و روانی ناشی از آگهی&zwnj;ها و سهل&zwnj;انگاری کاربران، هیچگونه مسئولیتی اعم از مادی و معنوی ندارد.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خودمونیکار هیچگونه مسئولیتی در خصوص هرگونه تقلب یا رفتار متقلبانهٔ کاربران ندارد.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خودمونیکار هیچگونه مسئولیتی در خصوص هرگونه زیان کسب و کارها (مانند: از دست دادن سود، درآمد، تولید، پس&zwnj;انداز پیش&zwnj;بینی شده، کسب و کار، قراردادها، فرصت&zwnj;های تجاری) ندارد.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خودمونیکار هیچگونه مسئولیتی در خصوص هک شدن احتمالی سایت یا قطع شدن آن، اختلال موقت خدمات به دلایل فنی یا قطعی اینترنت، از دست رفتن سوابق و اطلاعات کاربران به دلایل مشابه و ایراد خسارت به کاربران ناشی از موارد مندرج در این ماده بدون قید انحصار ندارد. </span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کاربرانی که&nbsp; به هر طریق و به&nbsp; هر منظور، هر نوع اطلاعات مرتبط با خودمونیکار را (مانند: شماره تلفن همراه یا کد تأیید ارسال&zwnj;شده از خودمونیکار) در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از سایت و اپلیکیشن خودمونیکار قرار دهند، خود مسئول عملشان هستند و خودمونیکار در قبال این اقدامات و عواقب آنها هیچگونه مسئولیتی ندارد.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شما مسئول تمامی محتوا یا فعالیت هایی که تحت حساب کاربری شما مبادله یا انجام می شود خواهید بود( حتی زمانی که این فعالیت ها توسط افرادی به جز شخص شما انجام شود که به حساب کاربری شما دسترسی دارند). </span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شما برای استفاده از </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خودمونیکار </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">باید یک شخص واقعی باشید. مسولیت حفظ و نگهداری، محرمانه بودن و امنیت حساب کاربری شما بر عهده خود شما خواهد بود. خودمونیکار هیچ مسولیتی در قبال این اطلاعات ندارد</span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کاربر خودمونیکار می&zwnj;پذیرد، در صورت بارگذاری آگهی&zwnj; خلاف سیاست&zwnj;های خودمونیکار و یا هرگونه عملکرد مخرب یا خلاف قوانین در ثبت آگهی یا غیره، اقدام او موجب خدشه&zwnj;دار شدن اعتبار خودمونیکار محسوب می&zwnj;گردد و حق پیگیری در این موارد برای خودمونیکار محفوظ است. </span></span></span></li> </ul> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کاربر می&zwnj;پذیرد با انتشار هرگونه آگهی در سایت یا اپلیکیشن خودمونیکار ، تمام حقوق ناظر به حق مولف و حق طرح دعوای ناشی از آن را به خودمونیکار منتقل می&zwnj;کند.</span></span></span></li> </ul>